Over Young Life

Young Life is een interkerkelijke jongerenorganisatie op Christelijke grondslag die als doel heeft alle jongeren te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dat is het streven, maar begint het niet mee.

Het werk van Young Life begint met vrijwilligers die tieners opzoeken op de plaats waar ze zijn en met hen contact leggen op een manier die bij hen past. Door hen te respecteren om wie ze zijn en hoe ze zijn. Door naar hen te luisteren en om hen te geven. En hem de ruimte te geven zichzelf te zijn. Zoals Jezus zou doen.

Binnen Young Life noemen we dit relationeel jeugdwerk. Dat doen we niet vanuit een kerk en we zijn het ook niet. Wel proberen we jongeren die Jezus hebben aanvaard te helpen om hun plek in de kerk te vinden. Welke kerk dat ook is. En dus zeggen we: ons jeugdwerk verlaagt de drempel naar de kerk.

De missie statement van Young Life is ook te vinden op deze site. Klik hier om deze te bekijken.

Afdrukken