Missie & Visie

 

Onze visie:

Iedere jongere krijgt de mogelijkheid om Jezus Christus te ontmoeten en te volgen.

Onze missie:

Jongeren introduceren aan Jezus Christus en hen helpen in hun geloofsgroei, waarbij we ons met name richten op 11- tot 19-jarigen. We willen onze missie bereiken door:

Onze grondbeginselen:

Geloofsverklaring & beleidsdocumenten:

Afdrukken