Missie & Visie

 

Onze visie:

Iedere jongere krijgt de mogelijkheid om Jezus Christus te ontmoeten en te volgen.

Onze missie:

Jongeren introduceren aan Jezus Christus en hen helpen in hun geloofsgroei, waarbij we ons met name richten op 11- tot 19-jarigen. We willen onze missie bereiken door:

 • Te bidden voor jongeren.
 • Te gaan waar jongeren zijn.
 • Het aangaan en opbouwen van persoonlijke relaties met jongeren.
 • Het vertrouwen van jongeren te verdienen.
 • Het aanbieden van ervaringen die leuk, avontuurlijk en levens veranderend zijn.
 • Het delen van onze levens en van het evangelie van Jezus Christus.
 • Jongeren uit te nodigen om persoonlijk te reageren op het evangelie.
 • Jongeren lief te hebben ongeacht hun reactie.
 • Jongeren te begeleiden in hun groei in hun liefde voor Christus en kennis van de bijbel, zodat ze mensen worden die hun geloof kunnen delen met anderen.
 • Jongeren te helpen in het ontwikkelen van vaardigheden en houdingen om het doel dat God hen gegeven heeft te kunnen bereiken.
 • Jongeren aan te moedigen om in contact te zijn met andere christenen door een actief lid te zijn van een lokale kerk/gemeente.
 • Te werken met een team van gelijkgestemde mensen, bestuur, (vrijwillige) leiders, comité leden, sponsors en stafleden.
 • Samen te werken met andere organisaties.

Onze grondbeginselen:

 • Leven volgens en het communiceren van het gehele evangelie van Jezus Christus.
 • Onze missie uitdragen onder de autoriteit van de bijbel en vertrouwen op de Heilige Geest om het werk te leiden.
 • Het bevorderen van het welzijn en de geestelijke gezondheid van de staf, dat zij mogen spreken vanuit een zekere en groeiende relatie met Christus en zijn volgelingen.
 • Onderzoeken en ontwikkelen van innovatieve methodes om niet geïnteresseerde jongeren te bereiken.
 • Het bereiken van jongeren uit alle sociale, culturele, economische en etnische achtergronden van de wereld.
 • Het samenwerken met andere volgelingen van Christus van verschillende tradities en lokale kerken van de wereld.
 • Een ieder welkom heten die zich geroepen voelt tot dit werk, mannen en vrouwen van verschillende rassen, staf en vrijwilligers die zich verbonden weten met het gezamenlijke doel; jongeren introduceren aan Jezus Christus.
 • Het naleven van de hoogste standaard in rentmeesterschap in het omgaan met de bronnen die ons toevertrouwd worden.
 • Een klankbord van jongeren gebruiken in het werk van Young Life Nederland.

Geloofsverklaring & beleidsdocumenten:

 • Onze geloofsverklaring, visiedocument en gedragsregels en procedures in het kader van ons preventie- en integriteitsbeleid kunnen hier worden geraadpleegd.

Afdrukken E-mailadres

Adres

Young Life Nederland
p/a Kievitenburg 9
3181 SJ, Rozenburg (ZH) Nederland

 

 

Privacy

Uw privacy, onze zorg. Ons volledige privacy-beleid vindt u hier.

Young Life takes your privacy seriously. For our full policy, click here.

Stichting


Sinds 1 januari 2014 hebben wij als ANBI een publicatieverplichting. De vereiste gegevens en documenten kunt u vinden op www.anbiplein.nl.

Donaties

 Doneer direct
 of
steun Young Life door online te shoppen via 
 Doelshop.nl